Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô CAMRY

(04/12/2017 15:00)

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gái tài sản xe ô tô con CAMRY – TOYOTA của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất sân vận động C10

(21/11/2017 09:00)

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gái tài sản  là Quyền sử dụng đất sân vận động C10  của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau:  ​

Thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất

(16/11/2017 12:00)

​ CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gái tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu ISUZU

(15/11/2017 22:00)

​ CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gái tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hà Giang

(13/10/2017 13:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL, biển kiểm soát: 23C-0819 màu xanh. Số khung: RLA00V31VY-1000156. Số máy: 4G64-CD4346 sản xuất năm 2000 của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu TOYOTA

(03/10/2017 17:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: CRESSIDA; Biển kiểm soát: 23C-0014; Màu sơn: Bạc; Số khung: RX81-7028306; Số máy: 22R-3818664; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 1995 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá xe ô tô 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng nhãn hiệu ISUZU

(26/09/2017 17:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 2) một xe ô tô con 7 chỗ ngồi đã qua sử dụng của Văn phòng HĐND-UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản

(26/09/2017 08:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(23/08/2017 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng; Nhãn hiệu: Mitsubishi PAJERO GL; Biển kiểm soát: 23C-0819; Màu sơn: Xanh; số khung: RLA00V31VY- 1000156; số máy: 4G64-CD4346 (chi tiết tại hồ sơ) của Trường Cao Đẳng sư phạm tỉnh Hà Giang .

Thông báo bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu ISUZU

(17/08/2017 09:00)

​ CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi đã qua sử dụng của Văn phòng HĐND-UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tổ chức bán đấu giá 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(17/07/2017 09:00)

CTTĐT - T rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng , n hãn hiệu: Mitsubishi PAJERO GL; Bi n kiểm soát 23C-0819; Màu sơn: Xanh; số khung: RLA00V31VY-1000156; số máy: 4G64-CD4346 của Trường Cao đ ẳng sư phạm t nh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng

(11/07/2017 10:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá 07 lô tài sản của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang gồm 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng (Chi tiết tại hồ sơ tài sản). Đấu giá riêng lẻ từng lô.

Thông báo bán đấu giá xe ô tô

(29/06/2017 10:00)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang. 

Thông báo bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(27/06/2017 09:00)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL đã qua sử dụng; Biển kiểm soát 23C-0819.

Thông báo tạm dựng tổ chức bán đấu giá 04 lô tài sản

(26/03/2017 15:00)

CTTĐT - Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đã ban hành thông báo bán đấu giá 04 lô tài sản tại Thông báo số 29/TB-TT và 40,41,42/TB-TT. Tuy nhiên, đến ngày 17/3/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang nhận được Công văn số 916/UBND-KT ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Công văn số 166/STP-BTP ngày 17/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.