Thông báo tạm dựng tổ chức bán đấu giá 04 lô tài sản

(26/03/2017 15:00)

CTTĐT - Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đã ban hành thông báo bán đấu giá 04 lô tài sản tại Thông báo số 29/TB-TT và 40,41,42/TB-TT. Tuy nhiên, đến ngày 17/3/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang nhận được Công văn số 916/UBND-KT ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Công văn số 166/STP-BTP ngày 17/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bán đấu giá sản phẩm rừng tự nhiên thuộc Dự án thủy điện Nậm Mạ 1

(18/03/2017 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm: Sản phẩm rừng tự nhiên (Cây đứng) thuộc dự án thủy điện Nậm Mạ 1, tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; Khối lượng: 2.789,73 m3 (Chi tiết tại Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để thực hiện dự án thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được UBND huyện Vị Xuyên phê duyệt ngày 29/7/2016).

Thông báo bán đấu giá tài sản Chợ thị trấn Phố Bảng (cũ) huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:30)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:  

Thông báo bán đấu giá tài sản trụ sở làm việc Chi cục Thống kê (cũ) huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:15)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:  

Thông báo bán đấu giá tài sản Trụ sở làm việc (cũ) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản trụ sở làm việc cũ Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện Vị Xuyên

(28/02/2017 20:10)

CTTĐT -   Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản của Trường trung cấp Y tế Hà Giang

(12/12/2016 17:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trường trung cấp Y tế Hà Giang (lần 3).

Thông báo bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành (lần 3)

(01/12/2016 09:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành (lần 3).

Thông báo bán đấu giá 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành

(23/11/2016 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 2) gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, cụ thể:

Thông báo bán đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất khu chung cư Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê

(20/11/2016 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất: Khu chung cư của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Trường trung cấp Y tế Hà Giang lần 2

(20/11/2016 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trường trung cấp Y tế Hà Giang lần 2.

Thông báo bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành

(04/11/2016 17:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành.

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thôn Tân Mỹ, Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang

(26/10/2016 09:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá (lần 2) Tài sản kê biên để đảm bảo thi hành án gồm: Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại thôn Tân Mỹ, Xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu Ford của trường Trung cấp Y tế Hà Giang

(19/10/2016 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu Ford là tài sản thanh lý của Trường trung cấp Y tế Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý của Kho bạc Nhà nước Hà Giang

(24/09/2016 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Kho bạc Nhà nước Hà Giang. Gồm: 01 xe ô tô Biển kiểm soát: 23A-000.05; Nhãn hiệu Toyota; số loại: Camry GLI; Màu sơn: Hồng; số máy: 5S- 4228316; số khung: K200X-778455; Năm sản xuất: 1998; Nước sản xuất: Nhật bản.