Thông báo bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu ISUZU

(17/08/2017 09:00)

​ CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con 07 chỗ ngồi đã qua sử dụng của Văn phòng HĐND-UBND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tổ chức bán đấu giá 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(17/07/2017 09:00)

CTTĐT - T rung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng , n hãn hiệu: Mitsubishi PAJERO GL; Bi n kiểm soát 23C-0819; Màu sơn: Xanh; số khung: RLA00V31VY-1000156; số máy: 4G64-CD4346 của Trường Cao đ ẳng sư phạm t nh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng

(11/07/2017 10:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá 07 lô tài sản của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang gồm 07 xe ô tô nhãn hiệu Ford, 5 chỗ đã qua sử dụng (Chi tiết tại hồ sơ tài sản). Đấu giá riêng lẻ từng lô.

Thông báo bán đấu giá xe ô tô

(29/06/2017 10:00)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang. 

Thông báo bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL

(27/06/2017 09:00)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL đã qua sử dụng; Biển kiểm soát 23C-0819.

Thông báo tạm dựng tổ chức bán đấu giá 04 lô tài sản

(26/03/2017 15:00)

CTTĐT - Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang đã ban hành thông báo bán đấu giá 04 lô tài sản tại Thông báo số 29/TB-TT và 40,41,42/TB-TT. Tuy nhiên, đến ngày 17/3/2017, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang nhận được Công văn số 916/UBND-KT ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và Công văn số 166/STP-BTP ngày 17/3/2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bán đấu giá sản phẩm rừng tự nhiên thuộc Dự án thủy điện Nậm Mạ 1

(18/03/2017 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm: Sản phẩm rừng tự nhiên (Cây đứng) thuộc dự án thủy điện Nậm Mạ 1, tại thôn Khuôn Làng, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên; Khối lượng: 2.789,73 m3 (Chi tiết tại Hồ sơ thiết kế khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên để thực hiện dự án thủy điện Nậm Mạ 1, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được UBND huyện Vị Xuyên phê duyệt ngày 29/7/2016).

Thông báo bán đấu giá tài sản Chợ thị trấn Phố Bảng (cũ) huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:30)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:  

Thông báo bán đấu giá tài sản trụ sở làm việc Chi cục Thống kê (cũ) huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:15)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:  

Thông báo bán đấu giá tài sản Trụ sở làm việc (cũ) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đồng Văn

(10/03/2017 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản trụ sở làm việc cũ Trung tâm Dân số, Kế hoạch hóa gia đình huyện Vị Xuyên

(28/02/2017 20:10)

CTTĐT -   Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản Trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền trên đất bao gồm cả quyền sử dụng đất đối với công trình. Cổng TTĐT Hà Giang đăng tải toàn văn nội dung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản của Trường trung cấp Y tế Hà Giang

(12/12/2016 17:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý của Trường trung cấp Y tế Hà Giang (lần 3).

Thông báo bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành (lần 3)

(01/12/2016 09:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá lô tài sản gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành (lần 3).

Thông báo bán đấu giá 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành

(23/11/2016 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá tài sản (lần 2) gồm 06 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành, cụ thể:

Thông báo bán đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất khu chung cư Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê

(20/11/2016 15:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức bán đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất: Khu chung cư của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.