Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Daewoo

(19/03/2018 11:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Daewoo Magnus của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô TOYOTA CAMRY

(19/03/2018 11:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô TOYOTA CAMRY của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Ford Lasre

(09/02/2018 16:30)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Ford Lasre của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô đã qua sử dụng Mitsubitshi PAJERO

(06/02/2018 16:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Mitsubitshi PAJERO của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Toyota LANDCURUIESR và Mitsubishi PAJERO

(02/02/2018 15:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota LANDCURUIESR và Mitsubishi PAJERO của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota Camry

(25/01/2018 11:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota Camry của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô TOYOTA HIACE

(25/01/2018 10:00)

​ CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con Toyota HIACE của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Đấu giá lô tài sản thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang

(10/01/2018 16:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá lô tài sản thanh lý là xe ô tô đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Hà Giang.

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Mitsubishi PAJERO

(02/01/2018 10:05)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con Mitsubishi – PAJERO của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau:

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô Mitsubishi PAJERO-GL

(02/01/2018 10:00)

CTTĐT - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gía tài sản xe ô tô con Mitsubishi – PAJERO-GL của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô CAMRY

(04/12/2017 15:00)

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản xe ô tô con CAMRY – TOYOTA của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất sân vận động C10

(21/11/2017 09:00)

CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản  là Quyền sử dụng đất sân vận động C10  của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau:  ​

Thông báo bán đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất

(16/11/2017 12:00)

​ CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu ISUZU

(15/11/2017 22:00)

​ CTTĐT – Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang đăng tải nội dung thông báo bán đấu gái tài sản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản như sau: 

Thông báo bán đấu giá tài sản 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hà Giang

(13/10/2017 13:00)

CTTĐT - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức đấu giá tài sản gồm 01 xe ô tô con đã qua sử dụng nhãn hiệu Mitsubishi PAJERO GL, biển kiểm soát: 23C-0819 màu xanh. Số khung: RLA00V31VY-1000156. Số máy: 4G64-CD4346 sản xuất năm 2000 của Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hà Giang.