Hoạt động của tỉnh

In bài
Đại hội XV Công đoàn tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2013-2018

27/03/2013 14:15

CTTĐT - Ngày 26/3 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Giang lần thứ XV (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã chính thức khai mạc. Với chủ đề:“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; vì lợi ích của đoàn viên, người lao động; vì sự phát triển bền vững của tỉnh Hà Giang”. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn tỉnh Hà Giang.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, đổi mới, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐN, tất cả vì Hà Giang phát triển"

Tham dự Đại hội đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT của tỉnh, các huyện, thành phố và 236 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, trí tuệ và nguyện vọng của hơn 48 nghìn công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh bạn trong khu vực, Công đoàn các Tổng Công ty.

Báo cáo tại Đại hội đã nêu rõ: 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn đã bám sát nghị quyết đại hội XIV công đoàn tỉnh Hà Giang và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra. Nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn thử thách, chủ động tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả hơn, hướng các hoạt động về cơ sở và đến với đoàn viên, người lao động. Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với CNVC-LĐ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện tác phong công nghiệp cho người lao động. Hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVC LĐ vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang. Vai trò và uy tín của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội được nâng cao. C ông tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp được 7.890 đoàn viên, thành lập được 202 CĐCS, nâng tổng số đoàn viên lên trên 38.000 người, tổng số CĐCS lên 1.307 đơn vị. 5 năm qua, công đoàn các cấp giới thiệu cho Đảng kết nạp được 5.654 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở địa phương.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà CNVC-LĐ Hà Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cấp Công đoàn tỉnh Hà Giang cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 như: Đẩy mạnh công tác t uyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động. T hực hiện tốt vai trò đại diện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú trưởng thành từ phong trào CNVCLĐ. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mà nòng cốt là phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên trong các tổ chức công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các bước tiếp theo của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, đổi mới, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐN, tất cả vì Hà Giang phát triển".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2013-2018 gồm 35 đồng chí; bầu 7 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Đồng chí Lò Thị Mỷ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tác giả: Minh Tâm

Tin khác

Hội nghị tập huấn kỹ năng báo chí dành cho đại biểu dân cử các tỉnh miền núi phía Bắc tại Hà Giang (27/03/2013 14:00)

BTV Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc (26/03/2013 10:40)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ các huyện, thành phố (25/03/2013 17:10)

Triển khai Chỉ thị 18 - CT/TW của Ban Bí thư T.Ư (25/03/2013 17:05)

Ngày hội Thanh niên Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (25/03/2013 17:00)

xem tiếp